Thuê xe đi cha diệp

TT Loại xe Bao gồm Thành tiền
1 Xe 4 chổ Khăn lạnh, nước suối, phí cầu đường 2.700.000 VND
2 Xe 7 chổ Khăn lạnh, nước suối, phí cầu đường 2.800.000 VND
3 Xe 16 chổ Khăn lạnh, nước suối, phí cầu đường 3.800.000 VND
4 Xe 29 chổ Khăn lạnh, nước suối, phí cầu đường 6.200.000 VND
5 Xe 45 chổ Khăn lạnh, nước suối, phí cầu đường 9.000.000 VND
6 Xe 50 chổ Khăn lạnh, nước suối, phí cầu đường 9.300.000 VND

 

[callform text=”Đi cha điệp” mail=”lele.capcap.donal@gmail.com” ][/callform]

Gọi ngay, rẻ

Gọi zalo miễn phí