Thuê xe đi núi bà đen

TT Loại xe Bao gồm Thành tiền
1 Xe 4 chổ Xăng, bảo hiểm, phí cầu đường 1.300.000 VND
2 Xe 7 chổ Xăng, bảo hiểm, phí cầu đường 1.400.000 VND
3 Xe 16 chổ Xăng, bảo hiểm, phí cầu đường 1.800.000 VND
4 Xe 29 chổ Xăng, bảo hiểm, phí cầu đường 3.200.000 VND
5 Xe 34 chổ Xăng, bảo hiểm, phí cầu đường 3.900.000 VND
6 Xe 45 chổ Xăng, bảo hiểm, phí cầu đường 4.800.000 VND

 

Gọi ngay, rẻ

Gọi zalo miễn phí