Thuê xe đi tà pao

TT Loại xe Bao gồm Thành tiền
1 Xe 4 chổ Xăng, bảo hiểm, phí cầu đường 1.700.000 VND
2 Xe 7 chổ Xăng, bảo hiểm, phí cầu đường 1.800.000 VND
3 Xe 16 chổ Xăng, bảo hiểm, phí cầu đường 2.500.000 VNDt7, cn : alo nhé
4 Xe 29 chổ Xăng, bảo hiểm, phí cầu đường 3.600.000 VNDt7, cn : alo nhé
5 Xe 34 chổ Xăng, bảo hiểm, phí cầu đường 4.400.000 VNDt7, cn : alo nhé
6 Xe 45 chổ Xăng, bảo hiểm, phí cầu đường 5.500.000 VNDt7, cn : alo nhé

Gọi ngay, rẻ

Gọi zalo miễn phí